logo-crop
Miparitaka amin’ny tambazotra ihany koa ny fanazavana ny atao hoe GENIIES

Date

Marina fa isan’ireo olom-pirenena niezaka namangy taty am-pitan-dranomasina ka nifandinika sy nifanakalo teo am-pamolavolana izay fifidianana marina, madio sy voafehy tokony atolotra ho karakarain’ny GENIIES Andriamatoa Auguste PARAINA.

Maro koa anefa ireo filohan’Antoko politika hafa, na tonga nitsidika taty dilambato na nifanakalo mivantana tamin’ny fotoana namolavolana ny GENIIES. Tsy maintsy hitono-tena eo ihany izy ireo hijoro fa manohana izao hetsika eo am-panatanterahana izao.
Ireto ny fanazavana entiny eto:
✅️ ny momba ny Fifidianana Mirohy , na fifidianana mifamatotra hoy izy.
✅️ ny tsy fahafahan’ireo rehetra mandrafitra ny GÉNIIES hilatsaka ho fidiana amin’io Fifidianana Mirohy karakarainy io.
✅️ ny fialana amin’ny Fanavangogona na Démétropolisation izay midika fa tsy hivangongo an-drenivohitra intsony ny fikirakirana sy ny fanisana ny vato ary ny fanambarana ny valim-pifidianana. Midika koa io fa tapitra ny andro ka ny Métropole no mandidy sy manapaka eto Madagasikara
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Plus
d'articles